СЕЛЕКТОР ПО КВОС


Калкулатор

Селектор по КВОС

Поръчка

Как да избера

Селекторът по КВОС ни дава важна информация за избора на бетон според околната среда.
X0 Бетон Клас X0 е предназначен за зони без риск от корозия или агресивно действие.
 
XC Бетон Клас XC се прилага при риск от корозия, предизвикана от карбонизация. Когато бетонът, съдържащ армировка или други забетонирани метални части, е изложен на въздух и влага


ПОДХОДЯЩ БЕТОН Допълнително покривани класове
 
 
 
 
XD Бетон Клас XD е предназначен за зони с риск от корозия, предизвикана от хлориди различни от тези в морската вода. Когато бетонът, съдържащ армировка или забетонирани метални части е в контакт с вода, съдържаща хлориди, включително противозамръзващи соли, от източници различни от морска вода.

ПОДХОДЯЩ БЕТОН Допълнително покривани класове
 
 
 
 
XS Бетон Клас XS се използва при риск от корозия, вследствие на хлориди от морска вода. Когато бетонът, съдържащ армировка или други забетонирани метални части, е в контакт с хлориди от морска вода или аерозоли от морска вода

ПОДХОДЯЩ БЕТОН Допълнително покривани класове
 
 
 
 
XF Бетон Клас XF е предназначен за употреба при условия, изложени на периодични цикли замразяване-размразяване, с или без размразяващи вещества. Когато бетонът е влажен и е изложен на периодични замръзвания/размръзвания


ПОДХОДЯЩ БЕТОН Допълнително покривани класове
 
 
 
 
XA Бетон Клас XА се употребява в условия на химично агресивно действие. Когато бетонът е подложен на химично агресивно действие, което се осъществява в естествени почви и подпочвени води със скорост на водата, достатъчно ниска, за да бъде приета за хидростатично действие.

ПОДХОДЯЩ БЕТОН Допълнително покривани класове
 
 
 
 
XM Съгласно DIN 1045-2, Бетон Клас XМ е предназначен за зони, които трябва да бъдат с повишена устойчивост на абразия.

ПОДХОДЯЩ БЕТОН Допълнително покривани класове