БЕТОН КЛАС X0

Бетон Клас X0 е предназначен за зони без риск от корозия или агресивно действие.
 

X0 БЕТОН ИНФО

Бетон Клас X0 е предназначен за зони без риск от корозия или агресивно действие.
БЕТОН КЛАС X0

Описание на околната среда: За бетон без армировка или забетонирани метални части:
Всички въздействия с изключение на замразяване/ размразяване, изтриваемост или химично агресивно действие;
За бетон с армировка или забетонирани метални части;

Пример от строителната практика: Бетон във вътрешността на сградите с много ниска влажност на въздуха.

Внимание: Бетон X0 не е подходящ за външни условия!