БЕТОН КЛАС XC

Бетон Клас XC се прилага при риск от корозия, предизвикана от карбонизация. Когато бетонът, съдържащ армировка или други забетонирани метални части, е изложен на въздух и влага, въздействието се класифицира в няколко класа.
 XC БЕТОН ИНФО

Карбонизацията на бетона е процес, при който въглеродният диоксид от атмосферния въздух прониква в бетона и реагирайки с хидроксидите (напр. калциев хидроксид) образува карбонати. Вследствие на реакцията с калциев хидроксид се образува калциев карбонат. Карбонизацията и бързото изсъхване на пресния бетон имат негативен ефект върху трайността на бетонната повърхност. Карбонизацията при втвърден бетон не вреди на бетоновата матрица, но значително намалява алкалността (рН) на бетона. Високата алкалност е необходима за защита на стоманената армировка от корозия. Следователно, бетонът трябва да бъде устойчив на карбонизация, за да помогне за предотвратяване на корозията на армировката.

Внимание: Условието за влажност се отнася до бетоновото покритие върху армировката или други забетонирани метални части, но в много случаи условията в бетоновото покритие могат да бъдат приети като отражение на околната среда. В тези случаи е меродавна класификацията на околната среда. Тя не е меродавна, ако има бариера между бетона и заобикалящата го среда.БЕТОН КЛАС XC1

Околна среда: Суха или постоянно под вода.

Пример:
Бетон във вътрешността на сгради с ниска влажност на въздуха. Бетон потопен във вода.

Внимание: Бетон XC1 не е подходящ за външни условия!

БЕТОН КЛАС XC2

Околна среда: Под вода, рядко суха.

Пример: Бетонни повърхности, обект на продължителен контакт с вода. В много случаи при фундаменти.

Допълнително покривани класове:

XC1

БЕТОН КЛАС XC3

Околна среда: Умерена влажност.

Пример: Бетон във вътрешността на сгради с умерена или висока влажност на въздуха. Външен бетон, предпазен от дъжд.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2

БЕТОН КЛАС XC4

Околна среда: Циклично намокряне и изсушаване.

Пример: Бетонни повърхности в контакт с вода, но не в клас по въздействие XC2.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2, XC3, XF1, XA1, XM1