БЕТОН КЛАС XF

Бетон Клас XF е предназначен за употреба при условия на периодични цикли замръзване/размръзване, с или без размразяващи вещества. Когато бетонът е влажен и е изложен на периодични цикли замръзване/размръзване, въздействието се класифицира в няколко класа.
 XF БЕТОН ИНФО

От бетона, използван в инфраструктурни проекти и външни настилки се очаква да има дълъг живот и ниски разходи за поддръжка. Той трябва да е с добра трайност, за да устои на очакваните условия на експлоатация. Потенциално най-разрушителните атмосферни фактори са замръзването и размръзването на бетона, когато той е мокър, особено в присъствието на размразяващи вещества. Влошаването се причинява от замръзването на водата и последващото разширяване, предизвикано от леда в циментовия камък, в агрегатите, или и в двете. Направата на бетон с контролирано съдържание на въвлечен въздух е с висока устойчивост на този вид въздействие. По време на замръзване, от водата попита в бетона се образува лед, като микроскопичните въздушни мехурчета осигуряват необходимия резервен обем, така че да се облекчи хидравличното налягане, в резултат на замръзването на водата и образуване на лед.


БЕТОН КЛАС XF1

Околна среда: Умерено водонасищане без размразяващо вещество.

Пример:
Вертикални повърхности, изложени на дъжд и замразяване.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2, XC3, XA1

БЕТОН КЛАС XF2

Околна среда: Умерено водонасищане с размразяващо вещество.

Пример: Вертикални бетонни повърхности на пътни конструкции, изложени на замръзване и аерозоли с размразяващи вещества.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2

БЕТОН КЛАС XF3

Околна среда: Силно водонасищане без размразяващо вещество.

Пример: Хоризонтални бетонни повърхности, изложени на дъжд и замръзване.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XA1, XM1

БЕТОН КЛАС XF4

Околна среда: Силно водонасищане с размразяващо вещество или морска вода.

Пример: Настилки на пътища и мостове, подложени на действието на размразяващи вещества. Бетонни повърхности, подложени директно на аерозоли, съдържащи размразяващи вещества и замръзване. Зона на плискане на морска вода в морски конструкции, подложени на замръзване.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XF1, XF2, XF3, XD1, XD2, XA1, XM1