БЕТОН КЛАС XM

Съгласно DIN EN 206-1/DIN EN 1045-2 при бетони с изисквания за устойчивост на абразия/износване са въведени допълнителни изисквания за увеличаване на бетоновото покритие.
 XM БЕТОН ИНФО

Бетонови настилки, тротоари, хидротехнически съоръжения и др. са подложени на износване, затова в тези приложения бетонът трябва да има висока устойчивост на износване. Резултатите от тестовете показват, че устойчивостта на износване е тясно свързана с якостта на натиск на бетона. Бетон с висока якост има по-голяма устойчивост на абразия от слаб бетон. Тъй като якостта зависи от съотношението вода-цимент и условията на втвърдяване, са необходими ниско съотношение вода-цимент и подходящи грижи за отлежаване на бетона, за постигане на по-добра устойчивот на абразия. Вида на агрегатите и повърхностната обработка също имат силно влияние върху устойчивостта на износване.


БЕТОН КЛАС XM1

Околна среда: Зони с умерено износване.

Пример:
Вътрешни настилки. Индустриални подове - носещи или с усилен повърхностен слой.

Допълнително изискване: Стандартното минимално бетоново покритие на армировката +5 мм.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2 XC3, XF1, XA1


БЕТОН КЛАС XM1+ДОБАВКИ

Околна среда: Зони с умерено износване.

Пример: Вътрешни настилки и външни настилки. Индустриални подове - носещи или с усилен повърхностен слой.

Допълнително изискване: Стандартното минимално бетоново покритие на армировката +5 мм.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XS3, XF1, XF2, XF4, XD1, XD2, XA1, XA2

БЕТОН КЛАС XМ2

Околна среда: Зони със силно износване.

Пример: Вътрешни настилки и външни настилки. Индустриални подове - носещи или с усилен повърхностен слой, натоварени от мотокари с въздушни или плътни гуми с грайфери.

Допълнително изискване: Стандартното минимално бетоново покритие на армировката +10 мм.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XF1, XF2, XF3, XD1, XD2, XD3, XA1, XM1

БЕТОН КЛАС XМ3

Околна среда: Зони с много силно износване.

Пример: Вътрешни и външни настилки. Индустриални подове, натоварени от мотокари с еластомерни гуми или гуми с метални грайфери. Повърхности, върху които често се движат превозни средства с метални вериги. Строителни съоръжения във вода, подложени на износване от движещи се води със скални наноси с остри ръбове, (например утаители).

Допълнително изискване: Стандартното минимално бетоново покритие на армировката +15 мм.

Допълнително покривани класове:

XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XS3, XF1, XF2, XD1, XD2, XD3, XA1, XM1, XM2