ОТ ПРАКТИКАТА


От практиката

Новини от България

Новини от света

Изпратете новина
 
 
 

Защита на бетона от пукнатини

Хидробетон / 12.02.2016


Образуване на пукнатини в бетона

Пукнатините на бетона се наричат кракване или крекинг (от англ. – crack/cracking).

Когато става дума за микропукнатини, които не са в дълбочина, а са само повърхностни или в ограничено количество, то те не влияят върху якостта на железобетонната конструкция. Ако наблюдаваните пукнатини са концентрирани и следват арматурата, а също така навлизат в дълбочина, то е налице сериозен структурен проблем, който трябва да бъде изследван от специалист и задължително отремонтиран.

Има много причини за напукването на пресния бетон, като основната е свързана с прекомерно високо съдържание на вода и бързото й извеждане, следствие на високи температури или силен вятър. Допълнителни причини могат да бъдат механични натоварвания (статични или вибрационни) на конструкцията преди достигане на безопасна якост или третиране с неблагоприятни химически вещества.

Най-податлив на напукване е пресният бетон във фазата на втвърдяването на калциево-силикатният хидрогел. На този етап основна причина за пукнатините е прекомерното оводняване. Химическо-физичните принципи на хидратацията на цимента са, че колкото е по-голямо количеството на водата при тази реакция, толкова по-голямо е свиването на бетоновата смес в последствие, което неминуемо води до напукване. При изливане на плочи напукването може да се дължи на недостатъчно на дебелина покритие върху армировката.

В строителната практика често пъти няколко фактора (като високи температури, ниска влажност, прекомерно В/Ц отношение и т.н.) се натрупват и това допълнително усложнява работата.

Макар и по-рядко, причина за напукване може да бъде използването на по-голямо количество пясък в бетонната смес, за сметка на чакъла. Причината е свързана отново с водата, тъй като пясъка често е овлажнен и това количество вода не влиза в проектните сметки за сместта. По-рядко, но все пак срещано, е напукването на бетона, следствие на термичното разширение при големи температурни разлики и липсата на делитационна (поемаща деформацията) фуга.

Ранни пукнатини от свиване се появяват най-често на открити бетонни повърхности при прекалено бързо изсъхване. Изсъхването предизвиква вътрешни напрежения, които водят до свиване и пукнатини. Пукнатините могат да бъдат много разклонени и с малка дълбочина, но могат да достигат и много дълбоко в бетона. Те могат да бъдат предотвратени с навреме приложено дообработване и евентуално чрез допълнително уплътняване. Пукнатини с малка дълбочина в повечето случаи не трябва да бъдат третирани, при по-дълбоки пукнатини трябва да се прилагат евентуално саниращи мерки в зависимост от експозицията и натоварването при употреба.

Пукнатини от температурни влияния възникват поради топлинно разширение респ. свиване, при което възникват вътрешни напрежения и карат пресния бетон да се разрушава. Те произлизат от една страна от температурни разлики между бетона и околната среда, от друга страна от развитието на топлина в самия бетон, което при масивни строителни елементи може да доведе до значителни температурни разлики вътре в строителния елемент. Затова е необходимо да се измери температурата в строителния елемент и на повърхността. Разлики от повече от 15 ºC не са желателни и са опасни. Ако се очакват повече, бетонът трябва да се защити чрез топлоизолация. В големи бетонови повърхности могат да бъдат избегнати пукнатини от температурни влияния също и чрез ранно изрязване на дилатационни фуги.

Масивни или високи строителни елементи трябва да бъдат изградени от равномерни слоеве и да бъдат напълно уплътнени, за да се избегне образуването на пукнатини от свиване. При такива конструкции пукнатините може да са причинени от голямата наситеност с армировка, която затруднява пълното уплътняване на бетона. Допълнително уплътняване на бетона противодейства на образуването на пукнатини.

При плочи се извършва и заглаждане на повърхността, чрез което повърхностните пукнатини се затварят.

Важни съвети от практиката

Макар на практика микропукнатините в бетона да не могат да бъдат на 100% избегнати, те могат да бъдат ограничени до напълно безопасни нива.

ПУКНАТИНИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ПЛАСТИЧНО СВИВАНЕ

Причина:

Пластично свиване е следствие от прекалено бързо изпаряване на водата от бетоновата смес

Как да го избегнете:

 • Използвайте вещества за повърхностна обработка, които се нанасят на бетона чрез изпръскване и образуват водонепропусклив запечатващ слой. Това намалява съществено скоростта на изпаряване на водата, съответно бетонът постига по-голяма здравина, преди свиването да предизвика пукнатини по повърхността му

 • Покрийте с паронепропускливо фолио, найлон, рогозки или други материи бетона. Покриването да става чак след като повърхността достигне достатъчна здравина да издържи покритието!

 • Не допускайте в бетоновата смес на строителния обект да се добавя вода, под предлог по-лесна обработваемост или друга причина. Контролът на водното съдържание става само в бетоновия център след прецизни измервания на количеството вода, влажността на пясъка, чакъла и другите съставки

ПУКНАТИНИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ВЪНШНО ТЕМПЕРАТУРНО ВЛИЯНИЕ

Причина:

Този тип пукнатини възникват, когато температурата на бетона е по-висока от температурата на околната температура. Поради своето естество хидратацията е екзотермичен химичен процес, като отделянето на най-високи температури се наблюдават на дванадесетия и двадесетия час от момента на забъркване на бетона. Тези часове са решаващи за превенция на крекинга, следствие на топлина.

Как да го избегнете:

 • Ограничете температурните разлики, като защитите бетона чрез надеждна термозащита – покрийте го със специални термозавивки ако е на открито, загрейте с газови горелки въздуха в затворените помещения и т.н.

 • Оставете бетона в кофража колкото е възможно по-дълго

 • Пристъпете към рязане на деформационните фуги колкото е възможно по-рано

ПУКНАТИНИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ СВИВАНЕ НА БЕТОНА

Причина:

При изливането на големи обеми бетон – например при високи колони и подпори, често пъти може да се наблюдава напукване, следствие от естественото свиване на бетона при изсъхване.

Как да го избегнете:

 • При бетониране на високи строителни елементи бетонът трябва да се полага на слоеве с максимална височина 50 см. Слоя се уплътнява и чак след това се излива следващият.

 • Уплътняване на бетона да става в рамките на един час след полагането.

 • При появата на повърхностни пукнатини от свиване, загладете повърхността, за да ги запълните. Продължете дообработването.

 • Рискът от съсъхване при обикновения бетон расте с класа на якост

ОБЩИ СЪВЕТИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ПУКНАТИНИТЕ ПРИ ПРЕСНИЯ БЕТОН

 • Уверете се, че основата е добре уплътнена и не поддава при натиск

 • Уверете се, че основата, формата и кофражът са мокри точно преди изливането на бетона

 • Не добавяйте вода на готови бетонови смеси – контролът става при производството, не при изливането. Добавянето на вода на строителния обект може само да навреди.

 • Изпълнете дилатационни фуги, където е необходимо, за да компенсират разширяването

 • Започнете да обработвате повърхностно бетона възможно най-скоро след изливане

 • За втвърдяването на бетона е необходимо точно определено време. Съкращаването или удължаването му влияят само негативно.

 • Осигурете заслон против обветряне и/или третиране на пресния бетон със съответните химически вещества (на силиконова или парафинова основа), които предотвратяват бързото изпаряване и свиването на бетона.

 • Осигурете пръскане на вода във вид на мъгла веднага след полагането на бетона.

 •