ОТ ПРАКТИКАТА


От практиката

Новини от България

Новини от света

Изпратете новина
 
 
 

Бетониране в студено време

Хидробетон / 12.02.2016


Полагане на бетон при студено време (под +5° С)

Стягането (втвърдяването) на бетона се дължи на протичащата химическа реакция между водата и цимента, която се нарича хидратация.
За да се осъществи тази реакция е необходимо температурата на компонентите и околната среда да бъдат в температурния интервал от +5° С до +25° С.
При температури от +5° С до -5° С реакцията протича изключително бавно, а под долната температурна граница спира напълно. При температура от + 5º С бетонът се нуждае от почти двойно повече време за увеличаване на здравината (набиране на якост) в сравнение с времето при температура + 20 ºС.

На практика това значи, че при студено време последващата обработка на бетона, както и достигането на проектната якост ще отнеме много повече време, а при отрицателни температури няма да се случи въобще.

Ако все пак се пристъпи към бетониране при отрицателни температури и без да са предприети съответните мерки, то водата замръзва първо на ледени люспи, а след това образува кристали. При последващо повишаване на температурите процесът на хидратация все пак продължава и бетоновата смес се превръща в бетон.

Големият проблем е, че това е напълно копрометиран бетон, които не покрива заложените показатели за якост ис голяма вероятност може да се твърди, че повърхността му скоро ще бъде силно обрушена и напукана. Елементи с такъв бетон не могат да бъдат спасени, защото при едно евентуално земетресение най-вероятно няма да издържат на натоварването.

Строителната практика показва, че най-практичният от икономическа гледна точна начин за справяне с проблема е да не се допуска замръзване, което може да бъде постигнато по много начини. Сред най-важните мерки са осъзнаване на опасностите от страна на строителните фирми и създаване на правилна методологична организация по наблюдение на метеорологичните прогнози, както и осигуряване на всички необходими мерки за защита.

Бетонът трябва да бъде доставен на строителния обект подгрят, а след максимално бързото си изливане (полагане) и уплътняване трябва да бъде защитен от загуба на топлина. Защита с фолио не е възможна, тъй като то не защитава от студ. Трябва да се използват топлоизолиращи платна или плочи.

При бетониране върху пясъчна площадка или подложен бетон трябва да предвиди влиянието на студа отдолу: бетонът остава по-дълго време на открито и може да бъде загладен едва по-късно, а самоуплътняващ се бетон може да седиментира (сегрегира).

След като бетонът достигне якост на натиск от 5 N/мм2 , то опасността от замръзване отпада. За ориентир тази якост се достига, когато бетонът се държи повече от три дни при температура най-малко +10 ºС.

При температури на въздуха между +5º С и - 3º С температурата на бетона при полагане трябва да бъде най-малко +5 ºС. Когато се използва цимент с по-ниски изисквания към топлина за хидратация, така наречения нискотермичен цимент, или при съдържание на цимент под 240 кг/м3, температурата на бетона при полагане трябва да бъде най-малко +10º С.

Ако температурата на въздуха падне под -3º С, температурата на бетона при полагане трябва да бъде най-малко +10º С. След това бетонът трябва да остане най-малко три дни топъл с +10º С. Това може да се постигне с топлоизолиращи мерки, които да се поддържат, докато бетонът достигне своята устойчивост на замръзване.


Важни съвети от практиката

Изливането на елементи от бетон при отрицателни температури неизбежно е свързано с известни разходи за организация, материали и добавки. Макар тези разходи да имат измерение, то те са незначителни на фона на разходите за разрушаването и повторното изграждане на кофраж, арматура и изливане (бетониране) на компрометирани от замръзване плочи. Ако все пак строителят или инвеститорът не ги е предвидил в бюджета си, то изливането на бетона трябва да се отложи за по-благоприятни метереологични условия.

По-долу са изброени няколко мерки, които трябва да бъдат взети от производителите на бетон и строителите, като е важно да се отбележи, че направата на качествени бетонни елементи е екипна работа и неспазването на предписанията само от единия участник компрометира работата и на двамата.

Мерки, които са възможни от страна на производителя на товарен бетон при зимни строителни дейности и могат да бъдат преди това уточнени, например:
 • проверка на качествата на входящите в състава на бетона материали – само най-висококачествени материали могат да бъдат използвани за производството на бетон в зимни условия

 • използване на добавки за по-бързото увеличаване на здравината на бетона – по същината си това са катализатори на химическата реакция и отделно играят роля на анфризи – т.е. не позволяват кристализиране (намаляват температурата на замръзване) на водата

 • използване на цимент с по-висок коефициент на отдавана топлина при химическата реакция, като това се използва за самоподгряване на бетона, но винаги в пакет с други мерки и никога самостоятелно

 • увеличаване на съдържанието на цимент

 • подгряване на бетона

 • Мерки, които трябва да се предприемат на строителната площадка:

  • измерване на околната температура, за да се предприемат съответни мерки

  • избягване на дълго време на престой на строителната площадка

  • използване на топлоизолиращи материали върху излятия (положения) бетон – най-често минерална вата и полиетиленово фолио, с които се завива бетонираният елемент, за да се съхрани топлината

  • използване на калорифери и други отоплителни уреди да загряване на помещенията, които са под излятата плоча, като целта е в рамките на 3-4 дни температурите в тях да са поне +10° С

  • ако под плочата няма помещение, а се излива направо върху земята, то трябва да се положи някакъв термоизолиращ слой и в никакъв случай да не се бетонира върху замръзнала основа, лед или сняг

  • по никакъв повод към бетона да не се добавя вода или други химикали, особено със съдържание на хлор – рецептурата на бетона се прави само в контролираните условия на бетоновия център  •