препоръки и класификации на използвания в бетона цимент


Избор, препоръки и класификации на
използвания в бетона циментТаблица - Избор на цимент в зависимост от групите по условия на работа на строителната конструкция

image


Таблица - Избор на клас на цимента по БДС EN 197-7 в зависимост от проектния клас на бетона

image

При проектиране на състава на бетона трябва да се познава активността на използвания цимент. Активността на цимента се получава от производителя чрез представителни данни от протоколите за провеждания производствен контрол.

При липса на данни активността на цимента се приема както следва:
За цимент с клас по якост на натиск 32,5 активността се приема Rц = 35 МРа
    42.5 Rц = 45 МРа
    52.5 Rц = 55 МРа

Смесването на различни видове и класове цимент в определен състав на бетона не се разрешава.
Използваните за проектиране на състава на бетона цименти трябва да отговарят на изискванията на
БДС EN 196.

У нас не се нормира срока на съхранение на цимента, но се препоръчва срокът на съхранение за цимент с клас 52,5 да не надвишава 1 месец, а за останалите цименти два месеца.

При по продължително съхранение на цимента в сухи помещения се препоръчво якостта на натиск да се редуцира с 10-20 % след 3 месеца и с 20-30 % след шест месеца.

По високите стойности се отнасят за по-финно смлените цименти.

 
Таблица - Как си използват различните класове цимент

image