КОНСИСТЕНЦИЯ НА БЕТОНА стандарт БДС EN 12350


Класове по консистенция на бетонните смесиКонсистенция - гъстота, подвижност и пластичност на смеси или разтвори

Консистенция на бетонната смес е нейното свойство да запълни и уплътни дадена форма (кофраж, междуарматурно пространство, изкоп) с възможно най-малко усилия. От консистенцията на бетона зависят редица други негови качества.

Всички данни за консистенцията на бетона и начините за нейното определяне са събрани в стандарт БДС EN 12350.

Таблица - Класове по консистенция на бетона

imageТаблица - Препоръчителна консистенция на бетонната смес в зависимост от вида на конструкцията

imageКак се определя максималната едрина на добавъчния материал при производството на бетон

Таблица - Формули за изчисление на едрина на на фракциите на бетона

image

където:

  • b - Минимален размер на напречното сечение на бетонирания елемент или група елементи;
  • D - Вътрешен диаметър на тръбата на използваната за транспортиране на бетонната смес бетон помпа;
  • dpl - Дебелина на междуетажната плоча или дебелина на изпълняваната бетонова настилка;
  • а - Минимално светло разстояние между армировъчните пръти;
  • с1 - Бетоново покритие на носещата армировка при разположение на прътите в един ред;
  • с2 - Бетоново покритие на носещата армировка при многоредово разположение на прътите.
 
Как се определя консистенцията на бетона чрез слягане по метод Конус на Абрамс - стандарт БДС EN 12350-2

Внимание: Този метод се използва за смеси със слягане от 10 мм до 200 мм.

Стъпка 1
С помоща на мокра гъба се избърсва конуса на Абрамс, металната плоскост за основа, лопатката за сипване и щиковката. Инструментите трябва да са влажни, но не мокри или с течаща от тях вода.
Непосредствено преди употреба, бетоновата смес трябва да се пребърка. Закрепете конуса на Абрамс плътно върху основата - чрез скоби или притискане.

image


Стъпка 2
С лопатката започнете да пълните конуса, като цялостното запълване трябва да стане на 3 приблизително равни части по 1/3 от него.
image


Стъпка 3

След като запълните 1/3 от обема обем на конуса уплътнете бетона, като за целта направите 25 пробождания на сместта с щиковката. Повторете и при останалите две запълвания. Добавяйте необходимото количество бетон, за да компенсирате слягането.
image


Стъпка 4

След като запълните до горе конуса подравнете нивото на бетоновата смес с въртеливи движения с щиковката.
imageСтъпка 5

Вдигнете право нагоре конуса на Абрамс с такава скорост, че да го извадите за не по-малко от 5 и не повече от 10 секунди.
Не го въртете, тръскайте и почуквайте.
image


Стъпка 6

Веднага след отстраняване на конуса, измерете и запишете слягането.image