ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ


ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗЕ БЕТОН

Като част от отговорното отношение към партньорите ни сме създали двустепенна система за контрол на качеството и показателите на партидите бетон.

Първа стъпка в тази система са собствените ни лаборатории, с които е оборудвана всяка наша производствена база. Преди да бъде вкарана в производство всяка една партида инертни материали, цимент или добавки се проверява. Допълнително и задължително се тества и изходящият поток.

Втората стъпка е поверена на независима лаборатория за строителен контрол към НИСИ. По този начин клиентите ни могат да бъдат спокойни и уверени в работата си с нашия бетон.

В лабораторията ни може да бъде тествано съдържанието на въздух в бетона, чрез прецизен анализатор.

От всяка приготвена партида, на момента се взима мострено количество бетон, с което се определя консистенцията чрез слягане по конуса на Абрамс (БДС EN 12350-2).

С мостра от бетона се излива куб със страна 150 мм, който престоява във вана с контролирани условия до достигане на зададените по стандарт показатели.

Тези кубове се тестват за якост на натиск, което определя и класа на бетона. Съгласно действащите в България стандарти БДС EN 206-1, класовете по якост на натиск на бетона се означава със "С" и две числа след него - например С 20/25. Това означава, че минималната якост на бетона, определена върху пробно тяло цилиндър с диаметър на основата 150 mm и височина 300 mm е 20 МРа. При пробно тяло куб със страна 150 mm е 25 МРа.

При най-малкото отклонение партидата се бракува.

 


image
image