ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДГРЯВАНЕ


ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДГРЯВАНЕ НА БЕТОН

Втвърдяването на бетона е химическа реакция, която протича най-добре при определени условия. Едно от тях е температурата да бъде в диапазона от +5о С до 25о С. През зимата, в България, често се случва температурите на околната среда да паднат под долната граница. Така, макар и за няколко дни или седмица годишно, се налага бетонът да бъде подгряван, за да протече нормално химическата реакция и клиентът да получи точно тези показатели на продукта, за които е платил.

След приемането на България в ЕС, вече са в сила строителните стандарти на съюза, според които при t° на бетона ≤ 5°С подгряването е задължително, съгласно стандарт EN 206-1.

Компютърната система на Хидробетон следи автоматично за температурата на франкциите и околната среда и при необходимост подгрява постъпващата вода, като по този начин контролира температурата на сместа. Освен това, компютърът изчислява температурата на бетона така, че тя да бъде оптимална в момента на доставката на обекта на клиента, като изчислява топлинните загуби при транспорта на определено разстояние.

Всички бетон бази на Хидробетон са оборудвани с последно поколение подгряващи инсталации от водещи производители.

image


image