МАШИНА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ


МАШИНА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БЕТОН

Всяка база на Хидробетон е оборудвана със система за пълно рециклиране на остатъците от производството.

В машината за пълно рециклиране постъпват остатъците - като например, след измиването на миксера, на вътрешността на бетоновозите, надпроизведен бетон и т.н.

Машината разделя циментовите съставки от агрегатите, чрез басейн за утаяване, като и двете се рециклират и постъпват за повторна употреба.

Така Хидробетон не оставя замърсяване след дейността си, с което особено се гордеем!

 


image