За нас

Хидробетон ООД е водещ български производител на готови бетонови смеси за строителството, тяхното транспортиране и полагане. Нашите най-силни страни са: компетентност, опит, качество и ефективност.