История

2000

Фирма Хидробетон ООД е регистрирана в Търговския регистър на 28.02.2000 г. от Росен Николов и Лили Николова.

Стартира своята производствена дейност, като сключва договор за наем на бетонов възел с държавно предприятие в кв. „Горубляне“, София. Същата година държавната фирма е приватизирана от друга компания и договорът за наем на Хидробетон ООД е прекратен.

2000

2001

Дружеството наема варов възел, находящ се в кв. „Люлин“, София, като го преоборудва за производство на бетонови смеси. Капацитетът на бетоновия възел е 25-30 m³/h. След една година под наем Хидробетон ООД закупува имота и стартира бъдещото си устойчиво развитие, както следва:

Закупува втората си база за производство на готови бетонови смеси в промишлена зона „Гара Искър“, София и увеличава общия си капацитет до 75 m³/час.

2003

2004

Обновява база Люлин с ново модерно оборудване от немската фирма ЕLBA. Управлението на производството става напълно автоматизирано и компютъризирано. Капацитетът на базата е увеличен близо четири пъти и стига до 110 m³/h.

На база „Гара Искър“ се вдига производственият капацитет до 120 m³/h, като се монтира употребявана машина LIEBHERR, която през 2008 г. се подменя с нова на същата марка.

2006

2007

Стартира нова производствената база в гр. Плевен. Капацитетът на оборудването е 80 m³/h.

Стартира нова производствената база в гр. Пловдив с капацитет 130 m³/h, а общият достига 440 m³/h.

2008

2009

Дружеството изгражда трета база в гр. София, кв. „Илиянци“ с капацитет 130 m³/h.

Ръководството взема решение да закупи мобилни бази за големи инфраструктурни обекти. В същата година Хидробетон ООД става доставчик на бетонови смеси за изграждане на Военна база на НАТО „Ново Село“.

2010

2011

Изгражда мобилна производствена база на автомагистрала ,,Струма“, ЛОТ 1, където Хидробетон ООД е основен доставчик, както и на ЛОТ 2 е един от доставчиците – 3 години по-късно.

Придобива четвърти бетонов възел в гр. София, кв. „Горубляне“. Оборудването и инфраструктурата на базата изцяло се обновяват. Производствената мощност е 118 m³/h.

2012

2013

Стартира своята дейност на пазара в гр. Бургас, като изгражда съвременно оборудване за производство на бетонови смеси с капацитет от 110 m³/h.

Открива втора производствена база в гр. Пловдив. Тя е изградена в близост до „Карловско шосе“ и обхваща северната част на града. Нейният капацитет е 110 m³/h. Така общият брой на производствените бази достига 9 с общ капацитет от 896 m³/h.

2017

2018

През годините Хидробетон ООД закупува бетоновози и автобетонпомпи, които подновява периодично. Към настоящия момент бетоновозите са над 60 броя, а бетон помпите – над 20 броя. Заетият персонал в началото на 2018 година е около 160 човека.

Хидробетон ООД стъпва на пазара в гр. Варна като изгражда нова и модерна база за производство на готови бетонови смеси. Технологията е иновативна, а съоръжението е първото по рода си в България. Добавъчните материали се съхраняват в големи вертикални бункери, а зареждането и дозирането става посредством система от транспортни ленти и елеватори. С тази технология се елиминира нуждата от открити депа за добавъчни материали, което прави производството изключително екологично – праховото замърсяване липсва, а шумът е сведен до минимум. Производственият капацитет на новата база е 140 m³/h, като общият на Хидробетон ООД надминава 1000 m³/h.

2021