Проект подобряване на работната среда

Проект: Подобряване на работната среда в "Хидробетон" ООД. Вижте приложената брошура.