Бетон за подводно бетониране

При конвенционалното бетониране може да се контролира качеството на работата при полагане на готовата смес.
Докато при изливане на бетон под вода тези предимства не са възможни.
Поради тези причини трябва да се обърне внимание, както на състава на бетона и неговите свойства, така и на технологията за полагане.

Състав на бетон за подводно бетониране:

Зърнен състав, консистенция, съдържание на цимент, максимално водоциментно отношение и специални химически и минерални добавки са от особено значение при подводно бетониране.

Мерки за полагане на бетон под вода:

Важно е бетона да не се излива пряко във водата, а да се полага чрез тръба или маркуч на бетонпомпа, като са постоянно потопени в сместа. Бетонът има по-висока плътност от водата и я лесно измества. Така само незначителна част от него е в контакт с водата.

Приложение

  • Изливни пилоти
  • Основи на мостове и сгради
  • Пристанищни съоръжения и др.