Изливане на 1200 тонен кесон на вода

Хидробетон ООД, база Бургас завършва изливането на 1200 тонен кесон.

Кесоните са морски съоръжения, предназначени за изграждане на кейове и корабни места за дълбоко газене. Във вътрешността си са кухи, което им позволява да плават. Издърпват се с баржи до мястото, за където са проектирани и се потапят, посредством запълване на вътрешните клетки със скална маса.

Качеството на бетоновата смес, както и нейната обработка са от изключителна важност, за да не се допусне протичане на вода и преждевременно потапяне на кесона.

Важен момент при последните изливания, когато кесонът вече е във водата, е бетоновата смес да се подава равномерно с две бетон помпи. Това предотвратява накланяне в едната посока.

Използваният бетон е клас XS3 C35/45 по стандарт БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017, произведен с шлаков цимент – CEM III/A 42.5 N, което гарантира неговия дълъг експолатационен живот в постоянен контакт с морска вода.

Това не е първият подобен проект за компанията. Постоянното качество на продуктите, високата квалификация на служителите и съвременната техника на Хидробетон го правят предпочитан партньор при изпълнението на сложни, отговорни и мащабни проекти.